Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức với cổ phiếu là gì?

Trong đầu tư chứng khoán, có 2 ngày đặc biệt thường được nhắc đến mà nhiều nhà đầu tư cá nhân chưa thực sự hiểu rõ. Đó là: Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức và Ngày đăng ký cuối cùng. Trong bài viết này, Kienthuctrade.net sẽ giải thích cho bạn 2 khái niệm trên.

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức

1.1 Định nghĩa

Ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức trong tiếng Anh là Ex-Dividend DateNgày giao dịch không hưởng quyền cổ tức  ngày theo qui định nếu vào ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức.

Ngày giao dịch không hưởng quyền nói chung là ngày theo qui định nếu vào ngày này nếu nhà đầu tư tiến hành mua hoặc bán cổ phiếu của công ty thì không có quyền nhận cổ tức hoặc các quyền kèm theo.

1.2 Bản chất

– Hàng năm, thông thường theo định kì (3 tháng, 6 tháng hoặc một năm) công ty cổ phần thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông.

– Khi một công ty cổ phần quyết định công bố trả cố tức cho cổ đông, công ty thường gửi một bản thông báo tuyên bố trả cổ tức. Để xác định cụ thể những cổ đông được quyền hưởng cổ tức, công ty cổ phần sẽ công bố ngày đăng kí sở hữu (Record Date).

Trên cơ sở đó, những nhà đầu tư có tên trong Sổ cổ đông của công ty cổ phần vào ngày đăng kí sở hữu là cổ đông được nhận cổ tức.

– Cổ phiếu của công ty thường xuyên được mua đi bán lại trên thị trường và do vậy cũng thường xuyên có sự thay đổi quyền sở hữu cổ phiếu.

Mặt khác, khi giao dịch xảy ra ở một ngày nhất định – ngày giao dịch (kí hiệu là T) thì phải sau một số ngày làm việc mới hoàn tất việc thanh toán – ngày thanh toán (T+x).

– Do vậy, khi nhà đầu tư mua chứng khoán chưa có tên trong danh sách cổ đông vào ngày đăng kí sở hữu thì không được quyền nhận cổ tức.

Căn cứ vào chu kì thực hiện thanh toán, Sở giao dịch công bố ngày giao dịch không được hưởng cổ tức (Ex – Devidend date) chẳng hạn theo chu kì thanh toán T+2, người đầu tư mua cổ phiếu trước ngày đăng kí sở hữu là một ngày làm việc sẽ không có tên trong sổ cổ đông, vì giao dịch chưa được thanh toán, vì thế sẽ không được hưởng quyền nhận cổ tức.

– Trong ngày giao dịch không hưởng quyền, khi cổ phiếu được giao dịch thì giá của cổ phiếu sẽ được Sở giao dịch điều chỉnh giảm đi một số tiền tương ứng với giá trị của cổ tức sẽ trả cho cổ công.

– Tương tự như vậy, trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu mới để huy động vốn và dành quyền ưu tiên mua cho cổ đông hiện hành, người đầu tư mua cổ phiếu sẽ không được hưởng quyền ưu tiên mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu (Ex – Right Date).

1.3 Liên hệ thực tiễn

Căn cứ vào chu kì thanh toán và ngày đăng kí sở hữu Sở giao dịch sẽ công bố ngày giao dịch không được hưởng quyền và trong ngày giao dịch không hưởng quyền, Sở giao dịch sẽ điều chỉnh giảm giá loại cổ phiếu đó tương ứng với giá trị của quyền mua cổ phiếu đó.

2. Ngày đăng ký cuối cùng

Là ngày chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền của cổ đông.

Tại ngày chốt danh sách, cổ đông có tên trong danh sách sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền tham dự ĐHCĐ, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm…

Ngày đăng ký cuối cùng là ngày làm việc liền sau Ngày giao dịch không hưởng quyền.

3. Tại sao lại có ngày đăng ký cuối cùng và ngày giao dịch không hưởng quyền?

Theo quy định, thời hạn thanh toán là T+2 đối với các giao dịch bình thường. Tức là sau 02 ngày làm việc, thì chứng khoán hoặc tiền sẽ về tài khoản của nhà đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư mua cổ phiếu trước hoặc sau Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách) thì sẽ không có tên trong danh sách, vì giao dịch chưa được thanh toán, nên nhà đầu tư sẽ không được hưởng quyền.

Nhà đầu tư mua cổ phiếu trước Ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ có tên trong danh sách cổ đông được hưởng quyền.

Ví dụ:

Ngày 29/5, VNM công bố tạm ứng chi trả cổ tức tỷ lệ 15% (ứng với 1.500 đồng/CP).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 6/6 (thứ 6). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 9/6 (thứ 2).

Nhà đầu tư mua cổ phiếu VNM từ ngày 6/6 trở đi sẽ không nhận được quyền hưởng cổ tức lần này.

Muốn nhận cổ tức, nhà đầu tư cần mua cổ phiếu VNM trước ngày 6/6. Vì vào ngày 9/6, tất cả cổ đông có tên trong sổ đăng ký mới nhận được quyền nhận cổ tức trên.

Bài viết trên đã phân tích rõ khái niệm cũng như phân biệt ngày giao dịch không hưởng quyền cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng, hi vọng thông tin trên hữu ích đối với các bạn. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức chứng khoán cũng như thông tin mới nhất nhé !