Những cách giao dịch Forex khác nhau, các thị trường trong giao dịch Forex?

Thị trường Forex là môi trường giao dịch lý tưởng với thời gian giao dịch 24h mỗi ngày, quy mô khổng lồ và tính thanh khoản tuyệt vời. Các nhà giao dịch đã đưa ra nhiều cách khác nhau để giao dịch tiền tệ.

Những cách phổ biến nhất là giao dịch giao ngay (SPOT), giao dịch tương lai (FUTURE), giao dịch quyền chọn (OPTION) và các quỹ giao dịch (ETF).

Thị trường giao ngay

Đây là cách phổ biến nhất mà những nhà giao dịch đang tiếp cận thị trường Forex.

Trên thị trường giao ngay, các loại tiền tệ được giao dịch ngay lập tức, sử dụng giá thị trường ngay thời điểm giao dịch.

Điều tuyệt vời về thị trường giao ngay là sự đơn giản, tính thanh khoản lớn, chi phí giao dịch thấp và hoạt động liên tục suốt 24/24.

Rất dễ dàng để tham gia vào thị trường giao ngay vì có thể mở một tài khoản giao dịch chỉ với 50 USD và thậm chí còn thấp hơn nữa!

Thị trường tương lai

Hợp đồng tương lai là hợp đồng mua hoặc bán một tài sản nào đó ở một mức giá xác định vào một ngày trong tương lai (Đó là lý do tại sao chúng được gọi là tương lai).

Hợp đồng tương lai ngoại hối được tạo ra bởi Chicago Mercantile Exchange (CME) và đương nhiên “tài sản” ở đây là tiền tệ.

Vì các hợp đồng tương lai được tiêu chuẩn hóa và giao dịch trên một sàn giao dịch tập trung, thị trường rất minh bạch và được điều tiết tốt. Điều này có nghĩa là giá cả và thông tin giao dịch có sẵn.

Giao dịch quyền chọn Binary option (BO)

Quyền chọn là một công cụ tài chính cung cấp cho nhà giao dịch QUYỀN (không phải NGHĨA VỤ) mua hoặc bán một loại tài sản ở một mức giá xác định trước vào ngày hết hạn của tùy chọn.

Cũng giống như giao dịch tương lai, các giao dịch quyền chọn cũng được giao dịch trên một sàn giao dịch, chẳng hạn như Sàn giao dịch Chicago (CME), Sàn giao dịch chứng khoán quốc tế (ISE) hoặc Sàn giao dịch chứng khoán Philadelphia (PHLX)…

Tuy nhiên, nhược điểm trong giao dịch quyền chọn là giờ giao dịch bị giới hạn đối với một số tùy chọn nhất định và thanh khoản không tốt như thị trường giao ngay.

Các quỹ giao dịch ETF

Các quỹ giao dịch trao đổi hoặc quỹ giao dịch ETF là những thành viên trẻ nhất của thế giới ngoại hối.

Các quỹ ETF được tạo ra và quản lý bởi các tổ chức tài chính mua và nắm giữ tiền tệ trong một quỹ.

Sau đó, họ cung cấp cổ phiếu của quỹ cho công chúng trên một sàn giao dịch cho phép bạn mua và giao dịch các cổ phiếu này giống như cổ phiếu của các công ty.

Giống như giao dịch quyền chọn, hạn chế trong giao dịch tiền tệ ETF là thị trường không mở cửa 24/24. Ngoài ra chi phí giao dịch sẽ cao hơn thị trường giao ngay.

Trong những cách giao dịch được nêu ra trong bài học này, bạn có thể nhận thấy thị trường giao ngay (SPOT) có nhiều lợi thế hơn những thị trường khác. Vì thế đa số các nhà giao dịch đều đang giao dịch trên thị trường này.

Bài viết tổng hợp thông tin về những cách giao dịch forex khác nhau, hi vọng thông tin hữu ích đối với các bạn. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật tin tức mới nhất từ các sàn forex.