Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Mỹ, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 08 Tháng 1 2021

08 Tháng Giêng 2021
EUR/USD Gold GBP/USD USD/JPY USD/CAD AUD/USD Dow Jones Crude Oil

 

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2280.

Điểm xoay: 1,2280

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2280 với mục tiêu 1,2210 & 1,2180.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2280, có thể tới 1,2305 & 1,2325.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế giảm nhưng không rõ ràng.

Gold trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1912,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1912,00 với mục tiêu 1870,00 & 1863,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1912,00, có thể tới 1920,00 & 1928,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI vừa rơi vào vùng overbought.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 1,3555

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3555 với mục tiêu 1,3635 & 1,3670.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3555, có thể tới 1,3530 & 1,3500.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/JPY trong ngày: 103,70 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm xoay: 103,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 103,70 với mục tiêu 104,10 & 104,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 103,70, có thể tới 103,45 & 103,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI mất động lực đi xuống.

USD/CAD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2705

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2705 với mục tiêu 1,2660 & 1,2640.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2705, có thể tới 1,2735 & 1,2775.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1,2705 khả năng quay về 1,2660 là rất lớn.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 0,7735

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7735 với mục tiêu 0,7800 & 0,7820.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7735, có thể tới 0,7720 & 0,7700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Dow Jones (H1) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 30900,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 30900,00 với mục tiêu 31250,00 & 31500,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 30900,00, có thể tới 30620,00 & 30410,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số kĩ thuật intraday.

Crude Oil (G1) trong ngày: tiến xa hơn.

Điểm xoay: 50,70

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 50,70 với mục tiêu 51,70 & 52,20.

Phương án phụ: nếu thủng qua 50,70, có thể tới 50,40 & 50,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

Theo FxPro.