Bài 4: Luật chơi Forex (2) Margin là gì, Margin call là gì? Ký quỹ là gì thuật ngữ cơ bản trong trading forex