Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 08 Tháng 1 2021

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2280.

Điểm xoay: 1,2280

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2280 với mục tiêu 1,2235 & 1,2210.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2280, có thể tới 1,2305 & 1,2325.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2280 giới hạn khả năng tăng giá.

Gold trong ngày: kênh.

Điểm xoay: 1920,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1920,00 với mục tiêu 1900,00 & 1890,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1920,00, có thể tới 1928,00 & 1935,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

GBP/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1,3580

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3580 với mục tiêu 1,3530 & 1,3500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3580, có thể tới 1,3610 & 1,3635.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3580 giới hạn khả năng tăng giá.

GBP/JPY trong ngày : khi 140,43 là điểm hỗ trợ, trông chờ 141,69.

Điểm trục của chúng tôi là 140,43.

Khuyến nghị : khi 140,43 là điểm hỗ trợ, trông chờ 141,69.

Kịch bản thay thế: dưới 140,43, kỳ vọng 139,97 và 139,69.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 140,82 và 140,72)

EUR/JPY trong ngày : khi 127,10 là điểm hỗ trợ, trông chờ 127,89.

Điểm trục của chúng tôi tại 127,10.

Khuyến nghị : khi 127,10 là điểm hỗ trợ, trông chờ 127,89.

Kịch bản thay thế: dưới 127,10, kỳ vọng 126,81 và 126,65.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 127,33 và 127,25)

EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,9101.

Điểm trục của chúng tôi tại 0,9015.

Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn lên 0,9101.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9015, kỳ vọng 0,8983 và 0,8965.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 0,9041 và 0,9042)

Dax (H1) trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 13883,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13883,00 với mục tiêu 14125,00 & 14250,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 13883,00, có thể tới 13780,00 & 13715,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Brent (H1) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 53,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,95 với mục tiêu 54,90 & 55,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,95, có thể tới 53,40 & 53,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.