Home Phân tích kỹ thuật hàng ngày Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 08 Tháng 1 2021

Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 08 Tháng 1 2021

0
Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 08 Tháng 1 2021

EUR/USD trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1,2280.

Điểm xoay: 1,2280

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2280 với mục tiêu 1,2235 & 1,2210.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2280, có thể tới 1,2305 & 1,2325.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,2280 giới hạn khả năng tăng giá.

Gold trong ngày: kênh.

Điểm xoay: 1920,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1920,00 với mục tiêu 1900,00 & 1890,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1920,00, có thể tới 1928,00 & 1935,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở dưới vùng trung tính 50%.

GBP/USD trong ngày: dưới xu hướng giảm nghiêng.

Điểm xoay: 1,3580

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3580 với mục tiêu 1,3530 & 1,3500.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3580, có thể tới 1,3610 & 1,3635.

Tư vấn kĩ thuật: đường kháng cự 1,3580 giới hạn khả năng tăng giá.

GBP/JPY trong ngày : khi 140,43 là điểm hỗ trợ, trông chờ 141,69.

Điểm trục của chúng tôi là 140,43.

Khuyến nghị : khi 140,43 là điểm hỗ trợ, trông chờ 141,69.

Kịch bản thay thế: dưới 140,43, kỳ vọng 139,97 và 139,69.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 140,82 và 140,72)

EUR/JPY trong ngày : khi 127,10 là điểm hỗ trợ, trông chờ 127,89.

Điểm trục của chúng tôi tại 127,10.

Khuyến nghị : khi 127,10 là điểm hỗ trợ, trông chờ 127,89.

Kịch bản thay thế: dưới 127,10, kỳ vọng 126,81 và 126,65.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu nhưng dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 127,33 và 127,25)

EUR/GBP trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 0,9101.

Điểm trục của chúng tôi tại 0,9015.

Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn lên 0,9101.

Kịch bản thay thế: dưới 0,9015, kỳ vọng 0,8983 và 0,8965.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở giữa mức trung bình trượt 20 và 50 (đứng lần lượt tại 0,9041 và 0,9042)

Dax (H1) trong ngày: tiếp tục tăng.

Điểm xoay: 13883,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13883,00 với mục tiêu 14125,00 & 14250,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 13883,00, có thể tới 13780,00 & 13715,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giải thích xu thế tăng giá.

Brent (H1) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 53,95

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 53,95 với mục tiêu 54,90 & 55,65.

Phương án phụ: nếu thủng qua 53,95, có thể tới 53,40 & 53,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.