Home Phân tích kỹ thuật hàng ngày Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11 Tháng 1 2021

Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11 Tháng 1 2021

0
Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11 Tháng 1 2021

Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế 11 Tháng 01 2021

EUR/USD  Gold  GBP/USD    GBP/JPY    EUR/JPY    EUR/GBP    Dax  Brent

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm

Điểm xoay: 1,2225

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2225 với mục tiêu 1,2160 & 1,2135.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2225, có thể tới 1,2255 & 1,2285.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Gold trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1856,00.

Điểm xoay: 1856,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1856,00 với mục tiêu 1816,00 & 1800,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1856,00, có thể tới 1877,00 & 1894,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1856,00 khả năng quay về 1816,00 là rất lớn.

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3545

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3545 với mục tiêu 1,3460 & 1,3430.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3545, có thể tới 1,3590 & 1,3630.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GBP/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 141,05 là điểm kháng cự.

Điểm trục của chúng tôi là 141,05.

Khuyến nghị : xu hướng giảm lấn át khi 141,05 là điểm kháng cự.

Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 141,05, sẽ kỳ vọng 141,51 và 141,79.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 140,77 và 140,96)

EUR/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 127,38.

Điểm trục của chúng tôi tại 126,56.

Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn lên 127,38.

Kịch bản thay thế: dưới 126,56, kỳ vọng 126,28 và 126,11.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 126,88 và 127,08)

EUR/GBP trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,8989 hỗ trợ.

Điểm trục của chúng tôi tại 0,8989.

Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 0,8989 hỗ trợ.

Kịch bản thay thế: dưới 0,8989, kỳ vọng 0,8958 và 0,8939.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,9011 và 0,9014)

Dax (H1) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 13970,00.

Điểm xoay: 13970,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13970,00 với mục tiêu 14160,00 & 14230,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 13970,00, có thể tới 13880,00 & 13822,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Brent (H1) trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 55,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 55,05 với mục tiêu 55,85 & 56,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 55,05, có thể tới 54,55 & 53,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.