Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Âu, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 11 Tháng 1 2021

Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế 11 Tháng 01 2021

EUR/USD  Gold  GBP/USD    GBP/JPY    EUR/JPY    EUR/GBP    Dax  Brent

EUR/USD trong ngày: nguy cơ suy giảm

Điểm xoay: 1,2225

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2225 với mục tiêu 1,2160 & 1,2135.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2225, có thể tới 1,2255 & 1,2285.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.

Gold trong ngày: tỷ giá chinh chặn trần là 1856,00.

Điểm xoay: 1856,00

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1856,00 với mục tiêu 1816,00 & 1800,00.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1856,00, có thể tới 1877,00 & 1894,00.

Tư vấn kĩ thuật: khi chỉ số không vượt qua 1856,00 khả năng quay về 1816,00 là rất lớn.

GBP/USD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,3545

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,3545 với mục tiêu 1,3460 & 1,3430.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,3545, có thể tới 1,3590 & 1,3630.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

GBP/JPY trong ngày : xu hướng giảm lấn át khi 141,05 là điểm kháng cự.

Điểm trục của chúng tôi là 141,05.

Khuyến nghị : xu hướng giảm lấn át khi 141,05 là điểm kháng cự.

Kịch bản thay thế: tăng phá vỡ mức 141,05, sẽ kỳ vọng 141,51 và 141,79.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm dưới đường tín hiệu và âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 140,77 và 140,96)

EUR/JPY trong ngày : hồi phục ngắn hạn lên 127,38.

Điểm trục của chúng tôi tại 126,56.

Khuyến nghị : hồi phục ngắn hạn lên 127,38.

Kịch bản thay thế: dưới 126,56, kỳ vọng 126,28 và 126,11.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) dưới 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu nhưng âm. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở dưới mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 126,88 và 127,08)

EUR/GBP trong ngày : xu hướng tăng lấn át khi 0,8989 hỗ trợ.

Điểm trục của chúng tôi tại 0,8989.

Khuyến nghị : xu hướng tăng lấn át khi 0,8989 hỗ trợ.

Kịch bản thay thế: dưới 0,8989, kỳ vọng 0,8958 và 0,8939.

Bình luận : Chỉ số RSI (chỉ báo xung lượng) trên 50. Đường MACD (chỉ báo độ lệch xu hướng) nằm trên đường tín hiệu và dương. Hơn nữa, giá hiện tại đang ở trên mức trung bình trượt 20 và dưới mức 50 (đứng lần lượt tại 0,9011 và 0,9014)

Dax (H1) trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 13970,00.

Điểm xoay: 13970,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 13970,00 với mục tiêu 14160,00 & 14230,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 13970,00, có thể tới 13880,00 & 13822,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI có xu thế hướng lên nhưng không rõ ràng.

Brent (H1) trong ngày: thận trọng.

Điểm xoay: 55,05

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 55,05 với mục tiêu 55,85 & 56,40.

Phương án phụ: nếu thủng qua 55,05, có thể tới 54,55 & 53,95.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI thiếu xu hướng rõ ràng, nên thận trọng.