Bài 13: Nên trade Forex khung giờ nào hiệu quả nhất?

7
Bài 13: Nên trade Forex khung giờ nào hiệu quả nhất?

7 COMMENTS

  1. […] khi Tokyo đóng cửa. Chu kỳ cứ tiếp tục và hoàn toàn không có khoảng trống về khung giờ giao dịch. Bảng giao dịch tiền tệ có thể cài đặt đặt giờ, nhưng nhiều nơ mở cửa […]

  2. […] Tạp chí thương mại không chỉ giúp các nhà giao dịch đảm bảo tuân thủ các quy tắc giao dịch của mình, mà chúng còn là công cụ giúp họ ghi nhớ những gì đã xảy ra trong khung giờ họ giao dịch. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here