Hedging là gì? – công cụ bảo vệ danh mục đầu tư HIỆU QUẢ trong thị trường chứng khoán

Một vấn để lớn mà các trader cần quan tâm đến đến đầu tiên khi giao dịch trong thị trường ngoại hối đó chính là quản lý rủi ro. Hiện nay trên thế giới có rất nhiều kỹ thuật giao dịch nhưng trong đó Hedging là một trong những kỹ thuật mà nhiều trader tin tưởng lựa chọn để sử dụng nhất.

Vậy, Hedging là gì? Chiến lược phòng ngừa rủi ro với Hedging như thế nào? Hôm nay, trong bày viết này chúng tôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về chúng để các nhà đầu tư có thể áp dụng giảm bớt được rủi ro khi giao dịch.

1. Hedging là gì?

Hedging nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Cách tốt nhất để hiểu về phòng ngừa rủi ro là nghĩ về nó như một hình thức bảo hiểm, là một khoản đầu tư với mục đích giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Khi mọi người quyết định phòng ngừa rủi ro, chính là ho đang tự bảo vệ mình trước một sự kiện tiêu cực đối với tài chính của họ .

Hedging không ngăn chặn tất cả các sự kiện tiêu cực xảy ra, nhưng điều gì đó cũng có thể xảy ra và bạn được bảo vệ đúng cách, tác động của sự kiện sẽ giảm đi. Trong thực tế, phòng ngừa rủi ro xảy ra ở hầu hết mọi nơi và mỗi ngày.

Hedging trong tài chính đề cập đến việc bảo vệ các khoản đầu tư, nhằm mục đích giảm các khoản lỗ có thể có của một khoản đầu tư liên quan. Hedging được sử dụng bởi những trader đầu tư vào các công cụ liên kết thị trường. Để phòng ngừa rủi ro, về mặt kỹ thuật chính là đầu tư vào hai công cụ khác nhau có mối tương quan nghịch đảo.

Ví dụ như, các công ty sản xuất sắt thép sử dụng quặng thép để kinh doanh sản xuất. Để đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá kiểm soát hoặc bất thường, hoặc nếu dự đoán giá quặng sẽ cao hơn trong thời gian tới, công ty sản xuất đó có thể mua hợp đồng tương lai quặng sắt/ hoặc quyền chọn mua quặng sắt với một mức giá biết trước và chấp nhận được tại một thời điểm trong tương lai để đảm bảo giá quặng sắt trong sản xuất. Đây chính là một trong những hình thức hedging phổ biến trong doanh nghiệp.

Trong ví dụ trên, bạn không thể đảm bảo giá quặng sắt không biến động vượt quá sự kiểm soát của bạn, nhưng bạn có thể chuẩn bị trước nếu dự đoán giá quặng sắt sẽ cao hơn bằng cách mua hợp đồng trong tương lai với giá được các nhà đầu tư dự đoán trước sẽ tăng. Việc phòng vệ giá cũng là một sự đánh đổi rủi ro-lợi nhuận. Nó sẽ giúp bạn hạn chế rủi ro tiềm tàng, nhưng cũng sẽ làm mất đi một phần lợi nhuận tiềm năng.

Phòng vệ giá cũng không phải là miễn phí. Như trong ví dụ ở trên thì bạn vẫn phải thanh toán tiền hợp đồng mua trước quặng sắt, và nếu sự dự đoán của bạn là sai thì bạn sẽ không được chi trả khoản tiền ấy. Nhưng tuy vậy thì hầu hết các nhà đầu tư đều chọn khoản lỗ dự tính và nhìn thấy được thay vì họ bị dính phải một khoản lỗ bất ngờ ập tới.

Những nhà đầu tư và quản lí tiền sử dụng các biện pháp phòng vệ giá để hạn chế và kiểm soát rủi ro trực tiếp. Trong lĩnh vực tài chính, nếu muốn phòng vệ giá một cách hiệu quả, thì một nhà đầu tư phải sử dụng đến nhiều công cụ khác nhau tùy theo phương thức đầu tư, để bù đắp lại phần rủi ro đến từ những biến động giá ngược chiều trên thị trường.Cách tốt nhất để thực hiện việc này là sở hữu thêm một khoản đầu tư khác nhưng với một mục đích và mức kiểm soát cụ thể.

Hedging được sử dụng trong các lĩnh vực sau:

 • Thị trường chứng khoán: Khu vực này bao gồm các khoản đầu tư được thực hiện bằng cổ phiếu, cổ phiếu, chỉ số, v.v. Rủi ro liên quan đến đầu tư vào thị trường chứng khoán được gọi là rủi ro vốn cổ phần hoặc chứng khoán.
 • Thị trường hàng hóa: Khu vực này bao gồm kim loại, sản phẩm năng lượng, nông sản, v.v. Rủi ro đòi hỏi phải đầu tư vào thị trường hàng hóa được gọi là rủi ro hàng hóa.
 • Lãi suất: Khu vực này bao gồm lãi suất cho vay và cho vay. Rủi ro liên quan đến lãi suất được gọi là rủi ro lãi suất.
 • Thời tiết: Điều này có vẻ thú vị, nhưng cũng có thể phòng ngừa rủi ro trong khu vực này.
 • Tiền tệ: Khu vực này bao gồm ngoại tệ và có nhiều rủi ro liên quan như biến động và rủi ro tiền tệ.

2. Tại sao phải phòng hộ?

 • Để làm ổn định dòng tiền
 • Để xác định giá bán / mua hàng hóa / bảo đảm
 • Để giảm rủi ro tiềm ẩn
 • Để giảm chi phí giao dịch

Về bản chất, khi giao dịch ở thị trường tương lai, nhà đầu tư có thể phòng ngừa rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận với kỹ thuật Hedge.

Giao dịch phòng vệ rủi ro ngược lại với giao dịch đầu cơ – những người phòng ngừa rủi ro không cố gắng “giành chiến thắng” và kiếm tiền dựa trên biến động giá thực tế.

Khóa giá hôm nay cho phép tập trung tốt hơn vào việc lập kế hoạch và phát triển kinh doanh với mức rủi ro tối thiểu đối với rủi ro thị trường không mong muốn.

Bảo hiểm danh mục đầu tư có thể khác nhau về độ phức tạp từ “giao dịch ngoài thiết lập” tương đối đơn giản cho đến các cấu trúc phái sinh phức tạp.

2. Các loại chiến lược phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa rủi ro nhìn chung thường thông qua các công cụ như bên dưới:

 • Hợp đồng kỳ hạn: hợp đồng trao đổi giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản vào một ngày nhất định, với một mức giá cụ thể. Điều này bao gồm các hợp đồng như hợp đồng kỳ hạn cho hàng hóa và tiền tệ.
 • Hợp đồng tương lai: hợp đồng tiêu chuẩn trên sàn giao dịch giữa hai bên để mua hoặc bán tài sản với giá và số lượng đã thỏa thuận vào một ngày nhất định. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như hợp đồng tương lai tiền tệ.
 • Thị trường tiền tệ: những thị trường mà việc mua, bán, cho vay và vay ngắn hạn xảy ra với kỳ hạn dưới một năm. Điều này bao gồm các hợp đồng khác nhau như các hợp đồng covered calls về cổ phiếu, hoạt động trên thị trường tiền tệ về lãi suất và thị trường ngoại hối.

Có hai chiến lược hedging phổ biến:

 • Hedging ngoại hối đơn giản: Bạn có thể đặt mua và bán cùng 1 cặp tiền tệ trên sàn forex. Như vậy, bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nếu chọn đúng thời điểm mở vị thế hoặc duy trì kết quả hòa. Tuy nhiên nhiều sàn giao dịch không cho phép bạn hedging trên cùng một tài khoản.
 • Hedging nhiều loại tiền tệ: Thay vì hedging trực tiếp một cặp tiền tệ, bạn có thể sử dụng hai hay nhiều cặp tiền tệ khác nhau nhưng có chung một đồng, ví dụ như bạn có thể hedging USD bằng cặp EUR/USD và cặp USD/CHF. Tuy nhiên, chiến lược này khiến bạn phải chịu rủi ro thêm ở đồng EUR và CHF thay vì chỉ một đồng như chiến lược hedging đơn giản.

3. Nguyên tắc chính đằng sau kỹ thuật phòng ngừa rủi ro

Phòng ngừa (hedge) khi thực hiện vị thế bán là một chiến lược đầu tư nhằm mục tiêu giảm bớt rủi ro có thể gặp phải.

Short trong thuật ngữ trên “short- hedge” là muốn đề cập đến hành động bán khống một chứng khoán, thường là một hợp động tương lai, để có thể phòng ngừa rủi ro tránh các khoản lỗ tiềm ẩn trong một khoản đầu tư được nắm giữ suốt thời gian dài.

Nếu chiến lược phòng ngừa vị thế bán được thực hiện tốt, các khoản lời từ vị thế mua sẽ bù lại các khoản lỗ trong vị thế phái sinh và ngược lại.

4. Lợi ích so với chi phí cơ hội

Lợi ích:

Khả năng quản lý rủi ro giá ở một mức độ cần thiết, lập kế hoạch tốt hơn, phát triển kinh doanh và linh hoạt hơn đối với các chính sách giá.

Chi phí:

Có khả năng bỏ lỡ bất kỳ lợi nhuận tiềm năng từ biến động thị trường, tiền mặt tạm thời và phí môi giới.

Ví dụ: Nhà đầu tư có danh mục gồm 2 mã cổ phiếu với trị giá 10 triệu đồng. Do lo lắng thị trường giảm điểm, nhà đầu tư đã thực hiện Short (bán khống) 01 hợp đồng tương lai.

Giả sử thị trường thật sự giảm điểm. Danh mục của nhà đầu tư giảm còn 8 triệu. Tuy nhiên, vị thế Short tại hợp đồng tương lai đã lời 1 triệu. Do vậy, nhà đầu tư chỉ còn lỗ 1 triệu, ít hơn so với việc không phòng ngừa rủi ro.

5. Những lưu ý khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá

Khi giao dịch theo kiểu phòng vệ giá có những điểm lưu ý sau :

 • Điều quan trọng nhất bạn cần ghi nhớ là giao dịch phòng vệ giá không nằm trong mục đích kiếm tiền. Giao dịch phòng vệ giá là để đảm bảo phòng vệ khỏi những thua lỗ, chứ không phải để nhằm kiếm lợi nhuận. Hầu hết các việc phòng vệ giá nhằm loại bỏ một bộ phận thay vì tất cả những rủi ro trực tiếp đến mức nào đó, chi phí thực hiện phòng vệ giá có thể vượt quá lợi thế mà nó mang lại.
 • Hedging thích hợp để sử dụng khi bạn chưa tự tin vào những nhận định của mình khi thị trường diễn biến phức tạp.
 • Lý do mà các nhà đầu tư muốn sử dụng hedging cho các giao dịch của mình là nhằm để hạn chế tối đa rủi ro khi bạn gặp phải, hedging được xem là một phần lớn trong kế hoạch giao dịch của các nhà đầu tư nếu được sử dụng một cách cẩn thận. Nó chỉ nên được sử dụng bởi các trader có kinh nghiệm hiểu được sự thay đổi của thị trường. Sử dụng hedging mà không có kinh nghiệm giao dịch đầy đủ có thể làm giảm số dư tài khoản của bạn xuống mức thấp nhất và làm bạn thua lỗ trong thời gian ngắn.
 • Hedging forex thường là một kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi nhiều sự chuẩn bị. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý để các nhà đầu tư ghi nhớ trước khi bắt đầu phòng ngừa rủi ro:
 • Hedging forex là thực tiễn chiến lược mở các vị thế mới trên thị trường ngoại hối, như một cách để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư.
 • Một số nhà giao dịch ngoại hối không sử dụng đến hedging, vì họ tin rằng sự biến động là một phần của kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối.
 • Hedging sẽ khiến nhà đầu tư mất nhiều phí spread hơn gấp đôi vì cùng lúc họ phải thực hiện giao dịch 2 lần.
 • Trước khi nhà đầu tư bắt đầu giao dịch hedging, điều quan trọng là phải hiểu phòng vệ giá là gì và nó hoạt động như thế nào? Hãy chọn cặp tiền tệ phù hợp và xem xét bạn có bao nhiêu vốn. Đó là một ý tưởng tốt để kiểm tra chiến lược hedging của bạn trước khi bạn bắt đầu giao dịch forex trên thị trường thực.

6. Bảo hiểm rủi ro tương lai của nhà sản xuất – ví dụ Niken

Nếu giá niken giảm – tổn thất vật chất được bù đắp bằng lợi nhuận tương lai.

Nếu giá niken tăng – lợi nhuận trên thị trường vật chất được bù đắp bằng thua lỗ trên thị trường tương lai.

Giá được cố định ở mức 30 nghìn đô la Mỹ / tấn bất kể biến động giá niken trong tương lai.

TỔNG KẾT

Rủi ro là một phần không tránh khỏi khi đầu tư. Trên đây là những kiến thức cơ bản mà chúng tôi cung cấp về phòng vệ giá và những chiến lược phòng ngừa rủi ro. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà đầu tư nhận thức tốt hơn về phòng vệ và có thể tự bảo vệ lợi ích cho mình trong giao dịch để có thể mang lợi nhuận về cho mình.

Học về cách thức phòng vệ sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao sự hiểu biết của mình về thị trường và giúp cho trader trở thành một nhà đầu tư giỏi. Mọi thắc mắc xin vui lòng để lại bình luận dưới đây.

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức chứng khoán cũng như thông tin mới nhất nhé !