Home Kiến thức trading Hướng dẫn chi tiết giao dịch với mô hình giá Broadening Right Angle – Góc Phải Mở Rộng – Giao dịch Breakout hiệu quả

Hướng dẫn chi tiết giao dịch với mô hình giá Broadening Right Angle – Góc Phải Mở Rộng – Giao dịch Breakout hiệu quả

0
Hướng dẫn chi tiết giao dịch với mô hình giá Broadening Right Angle – Góc Phải Mở Rộng – Giao dịch Breakout hiệu quả

Broadening Right Angle (Góc Phải Mở Rộng) có hình dáng giống với mô hình Triangle (Tam Giác) nhưng xoay theo chiều ngược lại. Mẫu hình này có thể là mẫu hình tiếp diễn, cũng có thể là đảo chiều.

Nếu có những chiến lược giao dịch đúng đắn, bạn có thể tận dụng được rất nhiều lợi thế từ chúng. Có hai loại mô hình Broadening Right Angle là Right Angled Broadening & Ascending và Right Angled Broadening & Descending. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau đây.

1. Mô hình Right Angled Broadening & Ascending (RBA)

1.1. Mô hình nến Right Angled Broadening & Ascending là gì?

Right Angled Broadening & Ascending (Góc Phải Mở Rộng Tăng Dần) được tạo ra khi phạm vi giá được mở rộng dần về bên phải. Mô hình này gắn liền với một đường hỗ trợ nằm ngang bên dưới và một đường kháng cự chếch lên trên.

Nếu bạn đã biết đến mô hình tam giác thì có thể thấy Right Angled Broadening & Ascending chính là một chiếc tam giác ngược.

1.2. Đặc điểm của Right Angled Broadening & Ascending

Mô hình Right Angled Broadening & Ascending được tạo thành từ những đặc điểm sau:

  • Xu hướng trước đó thường là xu hướng tăng, tuy nhiên đôi khi có thể là xu hướng giảm. Nhìn chung, xu hướng đằng trước không quan trọng.
  • Giá có đường hỗ trợ nằm ngang và đường kháng cự nằm nghiêng hướng lên.
  • Ban đầu giá đi trong một phạm vi hẹp, sau đó mở rộng phạm vi ra nhưng vẫn nằm trong 2 đường hỗ trợ/kháng cự.

Right Angled Broadening & Ascending vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều, tùy vào việc thị trường sẽ phá lên đường kháng cự hay phá xuống đường hỗ trợ.

1.3. Hướng dẫn giao dịch với mô hình Right Angled Broadening & Ascending

Theo thống kê, mô hình Right Angled Broadening & Ascending thường kết thúc với việc giá đảo chiều đi xuống thay vì đi lên. Bạn có thể thực hiện giao dịch theo 3 phương pháp dưới đây

Phương pháp 1: Chiến lược break out

Nếu giá phá xuống đường hỗ trợ: Chúng ta xem xét vào lệnh bán. Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt bên trên ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng chốt lời sẽ bằng với 50% chiều cao của mô hình.

Thông thường giá thường quay trở lại kiểm tra ngưỡng hỗ trợ do đó chúng ta cần chờ một cú pullback để có thể vào lệnh thì sẽ an toàn hơn.

Nếu giá phá lên đường kháng cự: Chúng ta xem xét vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ được đặt bên dưới điểm phá vỡ và ngưỡng chốt lời bằng với chiều cao của mô hình.

Phương pháp 2: Mua khi chạm hỗ trợ

Ngay khi giá chạm vào đường hỗ trợ lần thứ 3, hãy vào lệnh mua. Khi đó, mức dừng lỗ nằm ngay dưới đáy gần nhất và điểm chốt lời sẽ nằm trên đường kháng cự ở phía đối diện bên trên.

Phương pháp này có ưu điểm là khoảng dừng lỗ khá ngắn trong khi khoảng chốt lời là khá lớn, cho một tỷ lệ risk/reward cao. Tuy nhiên chúng tôi gọi đây là phương pháp mạo hiểm vì như có nói ở trên, mô hình thường kết thúc với một diễn biến giảm, phá xuống ngưỡng hỗ trợ.

Phương pháp 3: Bán khi chạm kháng cự

Khi giá chạm vào đường kháng cự bên trên lần thứ 3, hãy vào lệnh bán. Dừng lỗ được đặt phía trên đỉnh cao nhất  và điểm chốt lời nằm ở đường hỗ trợ bên phía đối diện bên dưới. Phương pháp này có ưu điểm là xác suất giá sẽ giảm xuống là khá cao trong mô hình này.

1.4. RBA – Hướng phá vỡ góc

Theo nghiên cứu của Bulkowski (2005), xu hướng giá trước khi tạo mô hình RBA thì thường là xu hướng tăng (67% trong tổng thời gian) thay vì xu hướng giảm (chỉ 33%) và giá phá vỡ xuống bên dưới chiếm đến 66% tổng thời gian so với tình trạng giá phá vỡ đi lên chỉ chiếm 34% tổng thời gian.

***Ví dụ thực tế của mô hình Right Angled Broadening & Ascending

Dưới đây là một ví dụ về mô hình Right Angled Broadening & Ascending. Cả hai lần xuất hiện, Right Angled Broadening & Ascending đều kết thúc bằng một cú phá xuống trong đó lần thứ nhất giá giảm sâu hơn, lần thứ hai giá chỉ giảm khoảng một nửa chiều cao của mô hình.

2. Mô hình Right Angled Broadening & Descending (RBD)

2.1. Right Angled Broadening & Descending là gì?

Right Angled Broadening & Descending (Góc Phải Mở Rộng Giảm Dần) được tạo ra khi phạm vi giá được mở rộng dần về bên phải. Mô hình này gắn liền với một đường kháng cự nằm ngang bên trên và một đường hỗ trợ chếch xuống dưới.

Nếu bạn đã biết đến mô hình tam giác thì có thể thấy Right Angled Broadening & Descending chính là một chiếc tam giác ngược.

2.2. Đặc điểm của Right Angled Broadening & Descending

Mô hình Right Angled Broadening & Descending được tạo thành từ những đặc điểm sau:

  • Xu hướng trước đó thường là xu hướng giảm, tuy nhiên đôi khi có thể là xu hướng tăng. Nhìn chung, xu hướng đằng trước không quan trọng.
  • Giá có đường kháng cự nằm ngang và đường hỗ trợ nằm nghiêng hướng xuống.
  • Ban đầu giá đi trong một phạm vi hẹp, sau đó mở rộng phạm vi ra nhưng vẫn nằm trong 2 đường kháng cự/hỗ trợ.

Right Angled Broadening & Descending vừa có thể là mô hình tiếp diễn vừa có thể là mô hình đảo chiều, tùy vào việc thị trường sẽ phá xuống đường kháng cự hay phá lên đường kháng cự.

2.3. Hướng dẫn giao dịch với mô hình Right Angled Broadening & Descending

Theo thống kê, mô hình Right Angled Broadening & Descending thường kết thúc với việc giá đảo chiều đi lên thay vì đi xuống. Bạn có thể thực hiện giao dịch theo 3 phương pháp dưới đây

Phương pháp 1: Chiến lược break out

Nếu giá phá lên đường kháng cự: Chúng ta xem xét vào lệnh mua. Điểm dừng lỗ (stop loss) được đặt bên dưới ngưỡng kháng cự và ngưỡng chốt lời sẽ bằng với 50% chiều cao của mô hình.

Thông thường giá thường quay trở lại kiểm tra ngưỡng kháng cự do đó chúng ta cần chờ một cú pullback để có thể vào lệnh thì sẽ an toàn hơn.

Nếu giá phá xuống đường hỗ trợ: Chúng ta xem xét vào lệnh bán. Điểm dừng lỗ được đặt bên trên điểm phá vỡ và ngưỡng chốt lời bằng với chiều cao của mô hình.

Phương pháp 2: Bán khi chạm kháng cự

Ngay khi giá chạm vào đường kháng cự lần thứ 3, hãy vào lệnh bán. Khi đó, mức dừng lỗ nằm ngay trên đáy gần nhất và điểm chốt lời sẽ nằm dưới đường hỗ trợ ở phía đối diện bên dưới.

Phương pháp này có ưu điểm là khoảng dừng lỗ khá ngắn trong khi khoảng chốt lời là khá lớn, cho một tỷ lệ risk/reward cao. Tuy nhiên chúng tôi gọi đây là phương pháp mạo hiểm vì như có nói ở dưới, mô hình thường kết thúc với một diễn biến tăng, phá lên ngưỡng kháng cự.

Phương pháp 3: Mua khi chạm hỗ trợ

Khi giá chạm vào đường hỗ trợ bên dưới lần thứ 3, hãy vào lệnh mua. Dừng lỗ được đặt phía dưới đỉnh cao nhất và điểm chốt lời nằm ở đường kháng cự bên phía đối diện bên trên. Phương pháp này có ưu điểm là xác suất giá sẽ tăng lên là khá cao trong mô hình này.

2.4. RBD – Hướng phá vỡ góc

Mô hình RBD phá vỡ đi lên trên 51% tổng thời gian so với phá vỡ xuống dưới chiếm 49% tổng thời gian. (theo Bulkowski, 2005)

***Ví dụ thực tế của mô hình Right Angled Broadening & Descending

Dưới đây là một ví dụ về mô hình Right Angled Broadening & Descending. Sau vài lần bật qua lại giữa đường hỗ trợ và kháng cự, cuối cùng giá đã phá lên đường hỗ trợ nằm ngang rồi tăng lên trên.

3. Mục tiêu giá

Đối với mục tiêu giá, độ cao của mô hình RBA hay RBD được cộng vào giá phá vỡ phía trên đường kháng cự hoặc xuống dưới đường hỗ trợ để tìm ra một mức giá mục tiêu. Tuy nhiên, Bulkowski (2008) đưa ra một công thức tính chính xác hơn dựa vào các nghiên cứu biểu đồ của ông như sau:

  • Mô hình RBA – phá vỡ lên trên:

Mức giá phá vỡ lên trên kháng cự + ((Giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình)x 68%)

  • Mô hình RBA – phá vỡ xuống dưới:

Mức phá vỡ xuống dưới hỗ trợ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình)x 32%)

  • Mô hình RBD – phá vỡ lên trên:

Mức giá phá vỡ lên trên kháng cự + ((Giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình)x 63%)

  • Mô hình RBD – phá vỡ xuống dưới:

Mức phá vỡ xuống dưới hỗ trợ – ((giá ở đỉnh cao nhất của mô hình – giá ở đáy thấp nhất của mô hình)x 44%)

Chúng tôi vừa giới thiệu đến bạn 2 dạng của mô hình Góc Phải Mở Rộng. Để đạt được hiệu quả cao, bạn nên sử dụng kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác và luôn nhớ cài đặt các điểm dừng lỗ và chốt lời đầy đủ.

Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here