Phân tích kỹ thuật thị trường quốc tế Trước giờ mở cửa thị trường phiên Châu Mỹ, Phân tích kỹ thuật hàng ngày 06 Tháng 1 2021

EUR/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Đểm xoay: 1,2305

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,2305 với mục tiêu 1,2355 & 1,2380.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,2305, có thể tới 1,2275 & 1,2255.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Gold trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1940,00.

Điểm xoay: 1940,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1940,00 với mục tiêu 1973,00 & 1984,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1940,00, có thể tới 1928,00 & 1919,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.

GBP/USD trong ngày: xu hướng gia tăng cao.

Điểm xoay: 1,3610

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 1,3610 với mục tiêu 1,3670 & 1,3700.

Phương án phụ: nếu thủng qua 1,3610, có thể tới 1,3580 & 1,3550.
Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/JPY trong ngày: 102,55 là tỷ giá hỗ trợ.
Điểm xoay: 102,55

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 102,55 với mục tiêu 102,95 & 103,10.

Phương án phụ: nếu thủng qua 102,55, có thể tới 102,40 & 102,25.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

USD/CAD trong ngày: dưới áp lực.

Điểm xoay: 1,2695

Khuyến nghị giao dịch: bán ở dưới 1,2695 với mục tiêu 1,2625 & 1,2600.

Phương án phụ: nếu vượt qua 1,2695, có thể tới 1,2715 & 1,2750.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI di chuyển bất lợi.

AUD/USD trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá tiếp tục được giữ.

Điểm xoay: 0,7745

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 0,7745 với mục tiêu 0,7820 & 0,7850.

Phương án phụ: nếu thủng qua 0,7745, có thể tới 0,7725 & 0,7700.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI định hướng tốt.

Dow Jones (H1) trong ngày: 30150,00 là tỷ giá hỗ trợ intraday.

Điểm xoay: 30150,00

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 30150,00 với mục tiêu 30510,00 & 30690,00.

Phương án phụ: nếu thủng qua 30150,00, có thể tới 29970,00 & 29760,00.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI ở trên vùng trung tính 50%.

Crude Oil (G1) trong ngày: xu hướng gia tăng cao.
Điểm xoay: 49,35

Khuyến nghị giao dịch: mua ở trên 49,35 với mục tiêu 51,10 & 51,70.

Phương án phụ: nếu thủng qua 49,35, có thể tới 48,90 & 48,35.

Tư vấn kĩ thuật: chỉ số RSI cao báo hiệu xu thế tăng giá.