Home Phân tích kỹ thuật hàng ngày Cổ phiếu Twitter tăng 12% sau kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2023

Cổ phiếu Twitter tăng 12% sau kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2023

0
Cổ phiếu Twitter tăng 12% sau kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu vào năm 2023
Cổ phiếu Twitter (TWTR.US) tăng gần 12% sau khi công ty tiết lộ trong hồ sơ gửi lên SEC rằng họ đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi doanh thu hàng năm vào năm 2023.
Điều này sẽ nâng doanh thu Twitter từ 3.7 tỷ USD vào năm 2020 lên ít nhất 7.5 tỷ USD.
Công ty muốn tăng gấp đôi tốc độ phát triển của mình vào cuối năm đó, đồng nghĩa công ty phải tăng gấp đôi số lượng tính năng mà mỗi nhân viên vận chuyển trực tiếp thúc đẩy tỷ lệ người dùng hàng tháng hoặc doanh thu.
Gã truyền thông xã hội khổng lồ cũng có kế hoạch đạt 315 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền vào cuối năm 2023.
Theo báo cáo thu nhập cho quý cuối năm 2020, Twitter có 192 triệu người dùng hoạt động hàng ngày có thể kiếm tiền.
CEO Jack Dorsey cho biết công ty của ông sẽ khám phá một số tùy chọn bao gồm dịch vụ đăng ký và thanh toán theo từng cấp cho các tính năng bổ sung.


Cổ phiếu Twitter (TWTR.US) đạt mức cao kỷ lục $80.64 sau khi công bố kế hoạch tăng trưởng dài hạn.

Tuy nhiên, bên mua đã không giữ được đà tăng và giá đã quay đầu giảm trở lại. Hỗ trợ gần nhất nằm ở mức $74.73. Mô hình ở xStation5

Nguồn: XTB