Home Kiến thức trading Xu hướng thị trường là gì? Cách xác định xu hướng hiệu quả theo cấu trúc thị trường để giao dịch Forex hiệu quả

Xu hướng thị trường là gì? Cách xác định xu hướng hiệu quả theo cấu trúc thị trường để giao dịch Forex hiệu quả

0
Xu hướng thị trường là gì? Cách xác định xu hướng hiệu quả theo cấu trúc thị trường để giao dịch Forex hiệu quả

Khi giao dịch Forex, chắc bạn cũng đã nghe câu Xu hướng là bạn (Trend is your friend) phải không? Bạn đã thực sự hiểu “người bạn” này chưa? Bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xu hướng thực sự là gì và cách xác định xu hướng hiệu quả nhất thông qua cấu trúc xu hướng thị trường.

Xu hướng thị trường là gì?

Xu hướng thị trường hay xu hướng (Market trend) là chuyển động của thị trường theo một hướng nhất định qua thời gian.

Rất cụ thể, thị trường có 3 loại xu hướng:

 • Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn thị trường chuyển động tăng giá theo thời gian.
 • Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn thị trường chuyển động giảm giá theo thời gian.
 • Xu hướng đi ngang (sideways) là giai đoạn thị trường chuyển động trong một vùng giá theo thời gian.

Khi xu hướng tăng (uptrend) kết thúc thì thị trường có thể chuyển sang xu hướng giảm (downtrend) hoặc xu hướng đi ngang (sideways), không nhất thiết sẽ là xu hướng cụ thể nào tiếp theo. Tương tự với loại xu hướng khác.

Cấu trúc xu hướng thị trường là gì?

Thị trường có 3 loại xu hướng (tăng, giảm và đi ngang) tương ứng với 3 dạng cấu trúc xu hướng.

 • Cấu trúc xu hướng tăng là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới cao hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng tăng sẽ vẫn tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng tăng chưa bị phá vỡ.
 • Cấu trúc xu hướng giảm là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới thấp hơn đỉnh và đáy cũ. Xu hướng giảm vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng giảm chưa bị phá vỡ.
 • Cấu trúc xu hướng đi ngang là cấu trúc thị trường tạo các đỉnh và đáy mới bằng các đỉnh và đáy cũ. Xu hướng đi ngang vẫn sẽ tiếp diễn nếu cấu trúc xu hướng đi ngang chưa bị phá vỡ.

Cấu trúc xu hướng là bản chất để xác định loại xu hướng nào đang diễn ra trên thị trường.

Điều này có nghĩa là gì và có thực sự quan trọng?

 • Bạn có thường thấy giá phá qua (breakout) trendline hay kênh giá mà thị trường không đảo chiều?
 • Bạn có thường thấy các indicator của mình báo “cắt nhau” hay “quá mua quá bán” rồi mà thị trường không đảo chiều?
 • ..v..v

Đó là bởi vì CẤU TRÚC XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG CHƯA THAY ĐỔI!

Cấu trúc xu hướng chưa bị phá vỡ thì xu hướng chưa được coi là kết thúc.

Sau đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định cấu trúc xu hướng của thị trường, từ đó biết được xu hướng hiện tại đang là gì.

Cách xác định xu hướng theo cấu trúc xu hướng thị trường

Bạn hãy nhìn vào hình minh họa dưới đây, nét liền là chuyển động giá trong quá khứ, nét đứt là chuyển động giá trong tương lai:

 

Chúng ta sẽ xác định xem cấu trúc xu hướng của thị trường ở mỗi giai đoạn trong quá khứ:

• Giai đoạn X-C: thị trường tạo đỉnh B thấp hơn đỉnh X, đáy C thấp hơn đáy A => cấu trúc xu hướng giảm – thị trường đang downtrend.

• Giai đoạn C-B1: thị trường chưa tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh B => cấu trúc xu hướng vẫn là giảm – thị trường đang downtrend.

• Giai đoạn B1-D: thị trường tạo đỉnh D cao hơn đỉnh B => cấu trúc xu hướng giảm bị phá vỡ – thị trường không còn ở downtrend nhưng chưa xác định được là sideways hay uptrend.

• Giai đoạn D-F: thị trường chưa tạo đỉnh mới cao hơn đỉnh D hoặc đáy mới thấp hơn đáy C => cấu trúc xu hướng chưa có gì thay đổi – đã hết downtrend nhưng chưa xác định là sideways hay uptrend. Trong giai đoạn này có xuất hiện đáy mới (đáy E) chỉ là đáy tạm thời.

Hiện tại thị trường đang ở điểm F, tức là thị trường đã kết thúc xu hướng giảm nhưng chưa xác định được xu hướng tiếp theo là xu hướng tăng (uptrend) hay đi ngang (sideways).

Từ điểm F trở đi, chúng ta sẽ giả sử các kịch bản khác nhau của thị trường và xác định cấu trúc xu hướng với mỗi kịch bản đó:

• Kịch bản 1 – giai đoạn F-G: thị trường tạo đỉnh G cao hơn đỉnh D, đáy E cao hơn đáy C => cấu trúc thị trường chuyển thành cấu trúc xu hướng tăng – thị trường đang uptrend.

• Kịch bản 2 – giai đoạn F-H: cấu trúc xu hướng chưa thay đổi vì các điểm E, F, H đang nằm trong phạm vi của đoạn CD, chúng chưa được gọi là các đỉnh đáy để xác định cấu trúc xu hướng thị trường.

• Kịch bản 3 – giai đoạn H-J: thị trường tạo đỉnh J cao hơn đỉnh D, đáy H cao hơn đáy C => cấu trúc thị trường chuyển thành cấu trúc xu hướng tăng – thị trường đang uptrend. Giai đoạn H-J hoàn toàn tương tự giai đoạn E-G hay F-G.

• Kịch bản 4 – giai đoạn H-K: thị trường tạo đáy K thấp hơn đáy C, đỉnh D thấp hơn đỉnh X => cấu trúc thị trường trở thành cấu trúc xu hướng giảm – thị trường quay lại downtrend.

Chúng ta đến với ví dụ thị trường thực tế nhé! Để bạn đỡ rối mắt tôi sẽ sử dụng biểu đồ đường (line chart) trong các ví dụ.

Ví dụ 1: Cặp EURUSD khung thời gian D1.

Cặp EURUSD khung D1 từ X đến C là xu hướng giảm với cấu trúc xu hướng giảm rất rõ ràng. Thị trường liên tục tạo đỉnh Z, T, B và đáy Y, W, A, C thấp hơn.

Từ đáy C, thị trường tăng lên tạo đỉnh D cao hơn đỉnh gần nhất (đỉnh B) => cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ. Sau đó thị trường tạo các điểm E, D1, và H (hiện tại) như hình. Bạn biết mình cần chuẩn bị chiến lược gì cho mỗi kịch bản thị trường rồi chứ?

Tôi sẽ nhắc lại nhé:

 • Giá trong khoảng CD: canh BUY nếu có tín hiệu đảo chiều
 • Giá phá xuống vùng C: chỉ canh SELL
 • Giá lên gặp vùng D: canh SELL nếu có tín hiệu đảo chiều
 • Giá vượt qua vùng D: chỉ canh BUY

Lưu ý 1: Sau khi tạo đỉnh D và E, giá tăng lên vùng D và xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm => đã có cơ hội SELL và chiến lược trên đã có hiệu quả (bạn hãy tự mở biểu đồ nến EURUSD khung Daily xem mô hình nến đảo chiều đó là gì nhé).

Lưu ý 2: Chart EURUSD trong ví dụ trên là chart ngày 13/11/2019, tức là tôi chưa hề biết trước diễn biến giá tiếp theo là như thế nào. Chiến lược giao dịch tôi đưa ra bên trên với EURUSD là chiến lược giao dịch khung D1, bạn nên hiểu rõ khung giao dịch của mình để có những tham khảo phù hợp nhé. (Trên thực tế, tôi giao dịch trên khung thời gian H4, bạn có thể thấy điều đó trong những bài báo cáo phân tích hàng tuần).

Ví dụ 2: Vàng (XAUUSD) khung thời gian D1.

Vàng khung D1 từ điểm X đến N là xu hướng tăng rất rõ rệt với cấu trúc xu hướng tăng, thị trường tạo đáy Z, T, Q, J và đỉnh Y, W, S, I, N cao hơn.

Bạn có thể thấy xu hướng tăng yếu dần khi khoảng cách các đỉnh ngày càng bị thu hẹp (TS > QI > JN) và tại đỉnh S, I, N xuất hiện tín hiệu phân kỳ MACD.

Sau khi giá giảm từ đỉnh N tạo đáy A, đáy A không chỉ phá vỡ đáy gần nhất (đáy J) mà còn phá qua đáy Q để kết thúc xu hướng tăng. Trên thực tế, trong báo cáo phân tích Vàng cuối tháng 8 tôi đã dự đoán đúng đỉnh N và đưa ra chiến lược SELL dài hạn chính xác.

Thị trường tạo đáy A và tăng trở lại, trong khoảng giá NA (bao gồm N), chúng ta canh SELL nếu có tín hiệu đảo chiều. Trên thực tế tại điểm B xuất hiện mô hình nến đảo chiều giảm và giá giảm mạnh tạo đáy mới (đáy C) thấp hơn đáy A. Khi giá giảm từ đỉnh B đến vùng đáy A, không có bất kỳ tín hiệu đảo chiều nào mà lực giảm rất mạnh băng qua hỗ trợ tại A, tạo đáy C và xu hướng Vàng D1 chính thức chuyển sang xu hướng giảm (downtrend).

Sau khi tạo đáy C, cấu trúc xu hướng giảm đã tạo thành với đáy C thấp hơn đáy A, đỉnh B thấp hơn đỉnh N => Chỉ canh SELL. Trên thực tế, trong báo cáo phân tích Vàng cuối tháng 10, tại vùng đỉnh D tôi đã đưa ra nhận định Vàng tiếp tục giảm dài hạn theo xu hướng giảm D1 đã hình thành như phân tích ở trên.

Hiện tại, Vàng đang ở vị trí E, cấu trúc xu hướng Vàng hiện tại đang là cấu trúc giảm với đỉnh N, B, D thấp dần, đáy A, C, E thấp dần => Tiếp tục canh SELL trong khoảng giá DE nếu có tín hiệu đảo chiều khi Vàng tăng trở lại, tất nhiên nếu lực tăng mạnh và không có tín hiệu đảo chiều thì sẽ không có lệnh SELL.

Lưu ý 3: Chart Vàng trong ví dụ trên là chart ngày 13/11/2019, tức là chiến lược trên hoàn toàn sử dụng được trong thời gian tới, tất nhiên sẽ cần áp dụng linh hoạt một số công cụ kỹ thuật khác nữa.

Lưu ý 4: Chiến lược giao dịch trên là chiến lược của khung thời gian D1, bạn nên hiểu rõ khung giao dịch của mình để có tham khảo phù hợp. Vì vậy tuy khung D1 chiến lược là canh SELL dài hạn trong khoảng DE nếu có tín hiệu đảo chiều, thì khung H4 vẫn có thể có chiến lược BUY khi cấu trúc xu hướng giảm trên khung H4 bị phá vỡ.

Tổng kết

Bạn đã biết thị trường có 3 dạng xu hướng, đó là xu hướng tăng (uptrend), xu hướng giảm (downtrend) và xu hướng đi ngang (sideways).

Mỗi dạng xu hướng tương ứng với một cấu trúc xu hướng:

 • Xu hướng tăng: đỉnh và đáy sau cao hơn đỉnh và đáy trước
 • Xu hướng giảm: đỉnh và đáy sau thấp hơn đỉnh và đáy trước
 • Xu hướng đi ngang: đỉnh và đáy sau bằng đỉnh và đáy trước

Khi cấu trúc xu hướng tăng bị phá vỡ, thị trường kết thúc xu hướng tăng để chuyển sang xu hướng giảm hoặc đi ngang, tương tự các xu hướng khác.

Bạn đã biết cách xác định xu hướng hiện tại một cách chính xác, hiệu quả thông qua xác định cấu trúc xu hướng, từ đó đưa ra các hành động (chiến lược giao dịch) cụ thể với từng kịch bản của thị trường.

Trên đây là toàn bộ kiến thức tổng quan về xu hướng và cách xác định xu hướng hiệu quả theo cấu trúc thị trường, hi vọng thông tin Kienthuctrade cung cấp hữu ích đối với các bạn. Theo dõi website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật những bài học hữu ích nhất về kiến thức Trading cũng như thông tin mới nhất từ các sàn forex nhé !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here