Home Kiến thức trading Bộ Video Học trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream Bài 8: Đường Bollinger band là gì? Hướng dẫn cách sử dụng công cụ Bollinger Band hiệu quả trong tradinh Video

Bài 8: Đường Bollinger band là gì? Hướng dẫn cách sử dụng công cụ Bollinger Band hiệu quả trong tradinh Video

20
Bài 8: Đường Bollinger band là gì? Hướng dẫn cách sử dụng công cụ Bollinger Band hiệu quả trong tradinh Video

20 COMMENTS

  1. […] Đường Bollinger band có thể được thêm vào để biết đường giá đang ở đâu, trong trường hợp này, giá đã bật lên từ đường chính giữa của bands, điều này cho thấy có một lực mua đáng kể đang đổ vào thị trường. […]

  2. […] Đây là một dải băng bao xung quanh và chạy theo giá, bao gồm một đường trung tâm, 1 đường kênh trên và 1 đường kênh dưới. Hai đường kênh trên và dưới cách đường trung tâm một hoặc nhiều ATR. Chỉ báo này là một  lagging indicator (chỉ báo chậm), thuộc nhóm các chỉ báo thể hiện phạm vi giá, tương tự như Bollinger Bands. […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here