Home Kiến thức trading Bộ Video Học trading từ A-Z - Nguồn Blockchain Dream Bài 7: Đường trung bình động EMA, cách sử dụng đường trung bình động EMA làm hỗ trợ kháng cự hiệu quả Vdeo

Bài 7: Đường trung bình động EMA, cách sử dụng đường trung bình động EMA làm hỗ trợ kháng cự hiệu quả Vdeo

20
Bài 7: Đường trung bình động EMA, cách sử dụng đường trung bình động EMA làm hỗ trợ kháng cự hiệu quả Vdeo

20 COMMENTS

  1. […] Kỳ vọng giao dịch là một trong những số liệu quan trọng nhất mà một nhà giao dịch nên biết. Nhưng nó có nghĩa gì? Tóm lại, kỳ vọng giao dịch là lợi nhuận hoặc thua lỗ trung bình có thể được dự kiến cho mỗi giao dịch dựa trên tỷ lệ phần trăm thắng trung bình, kích thước thắng trung bình và kích thước tổn thất trung bình. […]

  2. […] nhà giao dịch tiền tệ ngắn hạn thường nhắm đến lợi nhuận từ nhỏ đến trung bình thông qua việc mở một lượng lớn giao dịch trong một khoảng thời gian xác […]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here